Väsentligheter när du optimerar din webbplats

Det finns några saker som du behöver tänka på när du optimerar din webbplats. Det handlar dels om att göra grundlig research kring dina sökord. Identifiera ett antal ord som du satsar på att äga och därmed arbeta för att ranka högt på vid sökningar på Google. Det kan vara fraser eller enstaka ord. När du vet vilka som är dina sökord blir det mycket enklare att integrera dessa ord i din optimering av innehållet på webbplatsen. Du behöver även undersöka vilka begrepp dina konkurrenter satsar på.

Struktur är avgörande

För att nå framgång med optimeringen av din webbplats handlar det om att förmedla information till Google och andra sökmetoder. Du behöver exempelvis strukturera upp dina texter med taggar som märker upp ditt innehåll i rubriker, underrubriker och stycken. Startsidan och alla undersidor på din webbplats ska ha en unik titel som du redigerar i ditt CMS eller motsvarande. Titeln är den rubrik som syns i sökresultatet och den ska locka besökaren till klick samtidigt som den tydligt informerar om vad som finns på den specifika sidan.

Var konsekvent

Väsentligheter när du optimerar din webbplatsDet är viktigt att informationen i sökresultatet stämmer överens med sidans innehåll så att inte besökaren blir besviken och lämnar sidan för snabbt. Det kommer att ha negativ påverkan på din ranking. En annan sak som du kan göra för att optimera webbplatsen är att fokusera på optimering av bilder. Det handlar dels om att inte ha för filtunga bilder som tar lång tid att läsa in. Dessutom ska foton kompletteras med en beskrivning i form av en alternativ text som beskriver bilden om den inte kan läsas in.

En annan sak som är viktig är strukturen på webbadresser. En URL ska berätta var i sitemapen som den specifika undersidan befinner sig. Det vanligaste är att dessa genereras automatiskt men det kan också vara av värde att editera specifika URL:er för att göra det extra tydligt vad som finns på sidan. Av en URL brukar det i regel ingå var i strukturen på hemsidan som sidan hör hemma. Det finns en hierarki som behöver följas. Återigen, optimering av en hemsida handlar i grund och botten om struktur och tydlighet.