Bästa principerna för effektiv webbdesign

Vill du att dina besökare ska stanna på din webbsida och låta sig informeras av dig? Då finns det några grundläggande principer för hur du bör utforma din sida så att den blir lätt att hitta på och bekväm att läsa på. Det är en rad små saker du ska ha med i tänket då du skapar sidan. Vi kan börja med navigationen. De som söker information om dig och ditt företag är troligen vana att söka på webben. De förväntar sig att det ska finnas en länksamling någonstans som för dem vidare.

Var ska navigationen sitta?

Det vanligaste stället att placera sin navigation är till vänster på sidan eller överst. Det är egentligen de två alternativen du har att välja mellan, alla andra placeringar gör det svårt för besökaren att komma vidare. I dag surfar många med mobiltelefonen och med det lilla formatet på skärmen kan det vara lämpligt att ha navigationen överst på sidan. En meny till vänster tränger undan din information. Ha inte för många länkar i navigationen, det blir svåröverskådligt då. En tumregel kan vara att ha högst fem val.

Bästa principerna för effektiv webbdesign

Använd gärna bilder och färger

De olika elementen ska harmoniera. Använd gärna bilder, det lättar upp men här gäller ”Less is more”. För många bilder tar bort uppmärksamheten från ditt budskap i texten. Bilderna ska dessutom ha en reell anknytning till ditt budskap. Här ska du även ha koll på upphovsrätten, är det inte din egen bild är det inte säkert att du får använda bilden. Färgerna på sidan ska vara harmoniska och passa till varandra. Använd gärna samma färg i olika nyanser. Har du länkar i texten ska dessa vara blå.

Idag vet vi hur ögat rör sig över en sida då den kommer upp på skärmen. Det första besökarens ögon riktas mot är uppe till vänster, sedan söker ögonen från vänster till höger. Därför är det vanligt med företagets eller organisationens logga uppe till vänster. Det ger besökaren ett kvitto på att han har kommit rätt. Sedan ska du placera det viktigaste i ditt budskap överst, kort och koncist. Gör din besökare nyfiken och utveckla vad du vill ha sagt längre ner på sidan. Du har antagligen bara tre sekunder på dig att fånga besökarens uppmärksamhet.