Trender inom webbdesign 2019/2020

Precis som i allt annat som baseras på design – till exempel kläder och byggnader – ändras trender även inom webbdesign. Det är bra att känna till trenderna för att hålla din hemsida så aktuell och snygg som möjligt. Företag är ständigt under hård konkurrens och för att kunna tävla på den tuffa marknaden kan de inte förlora kunder bara för att hemsidan är daterad. Under det kommande året kommer flera viktiga förändringar att ske när det kommer till webbdesign. Nya, moderna tekniker gör det möjligt att ändra och prova på andra estetiska uttryck.

Rörlig bild

Vi har sett hemsidor använda rörliga bilder och små animationer väldigt länge. Få använder dock längre filmklipp eftersom de är rädda att hemsidans laddningstid skulle bli lidande. Nu är detta tekniska problem på väg bort och fler företag kommer att integrera videos i sitt innehåll. Även teknik i form av till exempel fulla 360 videos, live-sändningar och VR kommer att bli mer populärt eftersom det blir enklare att lägga in dem på hemsidan. På så sätt blir det enklare för företag att skapa en mer levande upplevelse för sina besökare.

Färgstarkt och mönster

Trender inom webbdesign 2019/2020

Att använda starka färger är inte heller något nytt när det kommer till webbdesign. Att använda sig av färger gör hemsidan och produkten mer ikonisk, vilket lättare kan fånga besökaren uppmärksamhet. Även denna trend återvänder starkare än någonsin. Tack vare att tekniken utvecklats är färgvalen mer komplexa och alla de färgkombinationer som kommer kunna göras är avgörande. Detta gör att appliceringen blir mycket mer varierad och möjliggör ett helt annat sätt att designa på. Trenden med att hålla själva bakgrunden vit fortsätter som vanligt för att få färgerna att stå ut.

Med hjälp utav olika sorters mönster och former kan du skapa ett liv i en annan död och platt webbdesign. I kombination med de starka färgerna skapar det en helt ny miljö som kan anpassas till att bli väldigt unik för just din hemsida. Om du skulle använda former som är mer organiska och inspirerade av naturen, kan du enkelt skapa en intressant layout med den kommer det få mer av både djup och liv. När det kommer till mönster finns det inga andra regler än att ”mindre är mer”.

Bästa principerna för effektiv webbdesign

Vill du att dina besökare ska stanna på din webbsida och låta sig informeras av dig? Då finns det några grundläggande principer för hur du bör utforma din sida så att den blir lätt att hitta på och bekväm att läsa på. Det är en rad små saker du ska ha med i tänket då du skapar sidan. Vi kan börja med navigationen. De som söker information om dig och ditt företag är troligen vana att söka på webben. De förväntar sig att det ska finnas en länksamling någonstans som för dem vidare.

Var ska navigationen sitta?

Det vanligaste stället att placera sin navigation är till vänster på sidan eller överst. Det är egentligen de två alternativen du har att välja mellan, alla andra placeringar gör det svårt för besökaren att komma vidare. I dag surfar många med mobiltelefonen och med det lilla formatet på skärmen kan det vara lämpligt att ha navigationen överst på sidan. En meny till vänster tränger undan din information. Ha inte för många länkar i navigationen, det blir svåröverskådligt då. En tumregel kan vara att ha högst fem val.

Bästa principerna för effektiv webbdesign

Använd gärna bilder och färger

De olika elementen ska harmoniera. Använd gärna bilder, det lättar upp men här gäller ”Less is more”. För många bilder tar bort uppmärksamheten från ditt budskap i texten. Bilderna ska dessutom ha en reell anknytning till ditt budskap. Här ska du även ha koll på upphovsrätten, är det inte din egen bild är det inte säkert att du får använda bilden. Färgerna på sidan ska vara harmoniska och passa till varandra. Använd gärna samma färg i olika nyanser. Har du länkar i texten ska dessa vara blå.

Idag vet vi hur ögat rör sig över en sida då den kommer upp på skärmen. Det första besökarens ögon riktas mot är uppe till vänster, sedan söker ögonen från vänster till höger. Därför är det vanligt med företagets eller organisationens logga uppe till vänster. Det ger besökaren ett kvitto på att han har kommit rätt. Sedan ska du placera det viktigaste i ditt budskap överst, kort och koncist. Gör din besökare nyfiken och utveckla vad du vill ha sagt längre ner på sidan. Du har antagligen bara tre sekunder på dig att fånga besökarens uppmärksamhet.